หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส | ผลิตภัณฑ์และบริการ การลงทุน ซื้อขายหุ้น

ลงทุนต่างประเทศ

สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก

ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับเอเซีย พลัส

  • เพิ่มทางเลือกในการลงทุน เปิดโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก
  • เลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำได้ถึง 24 ประเทศ 27 ตลาดทั่วโลก
  • ผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลาย อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
  • เปิดโอกาสการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ไม่สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ติดตามสภาวะตลาด ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของราคา ตลอดจนสถานะการลงทุนของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
  • เข้าถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่หลากหลาย แม่นยำ และน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินระดับโลก
  • ป้องกันความความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม* เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด 

ประเทศที่เปิดให้บริการ

ประเทศที่เอเซียพลัสเปิดให้บริการลงทุนต่างประเทศ

เวลาทำการซื้อขายและชำระราคา

ทวีปเอเชียแปซิฟิก ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ชั่วโมงซื้อขาย
เทียบเวลา
ประเทศไทย
สกุลเงิน วันที่ชำระราคา
ฮ่องกง Hong Kong Exchange Ltd. HKEX 09.30-16.00 08.30-15.00 HKD T+2
สิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Ltd. SGX 09.00-17.00 08.00-16.00 SGD T+3
มาเลเซีย Bursa Malaysia or Malaysia Exchange MYX 09.00-17.00 08.00-16.00 MYR T+3
อินโดนีเซีย Indonesia Stock Exchange ( or Bursa Efek Indonesia) IDX (BEJ) 09.30-16.00 09.30-16.00 IDR T+3
เกาหลีใต้ Korea Stock Exchange KSE 09.00-15.00 07.00-13.00 KRW T+2
ญี่ปุ่น

Tokyo Stock Exchange,

Osaka Securities Exchange

TSE

OSE

09.00-15.00

09.00-15.10

07.00-13.00

07.00-13.10

JPY

JPY

T+3

T+3
ออสเตรเลีย Australian Stock Exchange Ltd. ASX 10.00-16.00 06.00-12.00 AUD T+2
ไต้หวัน Taiwan Stock Exchange TWSE 09.00-13.30 08.00-12.35 TWD T+2
ฟิลิปปินส์ Philippines Stock Exchange PSEi(PCOMP) 09.00-15.30 08.00-14.00 PHP T+3
จีน Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
SSE
SZSE
09.30-15.00
09.30-15.00
08.30-14.00
08.30-14.00
CNY
CNY
T+1
T+1
เวียดนาม Ho Chi Minh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange
UpCom Stock Exchange
HOSE
HASTE
HASTE
09.00-14.45
09.00-14.45
09.00-14.45
09.00-14.45
09.00-14.45
09.00-14.45
VND
VND
VND
T+3
T+3
T+3
ทวีปอเมริกาเหนือ ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ชั่วโมงซื้อขาย
เทียบเวลา
ประเทศไทย
สกุลเงิน วันที่ชำระราคา
อเมริกา American Stock Exchange
Nasdaq
New York Stock Exchange
NYSE ARCA
AMEX
NASDAQ
NYSE
NYSE_ARCA
09.30-16.00 
09.30-16.00
09.30-16.00 
09.30-16.00
20.30-03.00
20.30-03.00 
20.30-03.00
20.30-03.00
USD 
USD 
USD
USD
T+2 
T+2 
T+2 
T+2
แคนาดา Toronto Stock Exchange TSX 09.30-16.00 20.30-03.00 CAD T+3
ทวีปยุโรป ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ชั่วโมงซื้อขาย
เทียบเวลา
ในประเทศไทย
สกุลเงิน วันที่ชำระราคา
อังกฤษ London Stock Exchange LSE 08.00-16.30 14.00-22.30 GBP T+2
ฝรั่งเศส NYSE Euronext NYX 09.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2
เยอรมนี Frankfurt /Xetra Stock Exchange FSE 09.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2
อิตาลี Milan Stock Exchange MIL 09.00-17.25 14.00-22.30 EUR T+2
สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Exchange SIX 09.00-17.30 14.00-22.30 CHF T+2
เนเธอร์แลนด์ NYSE Euronext Amsterdam AEX 09.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg Stock Exchange BDL 09.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+2
สเปน Madrid Stock Exchange MADX 09.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+3
กรีซ Athens Stock Exchange ASE 09.00-17.20 14.30-22.20 EUR T+2
สวีเดน Stockholm Exchange OMX 09.00-17.35 14.00-22.35 SEK T+2
เดนมาร์ก Copenhagen Exchange CSE 09.00-17.00 14.00-22.00 DKK T+2
หมายเหตุ ตลาดในแถบยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา ช่วงเวลาทำการอาจช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วแต่ฤดูกาล (Day light หรือ Non-Day light saving)

เปิดบัญชี

ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน 
ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

0-2680-1567, 0-2680-1126, 0-2680-1430
global@asiaplus.co.th