ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
คอร์ส : คลินิก08 แก้พอร์ตเปลี่ยนหลัก
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Grace ชั้น3บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส BTS ช่องนนทรี 16 / 20 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 4 / 70 ที่นั่ง คลิก
คอร์ส : คลินิก08 แก้พอร์ตเปลี่ยนหลัก
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Grace ชั้น3บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส BTS ช่องนนทรี 20 / 20 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
DW กลุ่มอุตสาหกรรมใดน่าสนใจในปี 2020
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 603B ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 110 / 150 ที่นั่ง คลิก