ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
คอร์ส : คลินิก08 แก้พอร์ตเปลี่ยนหลัก
วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Grace บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส BTS ช่องนนทรี 20 / 20 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 13 / 70 ที่นั่ง คลิก
คอร์ส : คลินิก08 แก้พอร์ตเปลี่ยนหลัก
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Grace บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส BTS ช่องนนทรี 20 / 20 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 1 / 70 ที่นั่ง คลิก
คอร์ส : คลินิก08 แก้พอร์ตเปลี่ยนหลัก
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Grace บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส BTS ช่องนนทรี 20 / 20 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 6 / 70 ที่นั่ง คลิก