ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
สัมมนาBlock trade #เสริมภูมิคุ้มกันพอร์ตด้วย Block Trade
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 - 15.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 50 / 50 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
คอร์ส : คลินิก08 แก้พอร์ตเปลี่ยนหลัก
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 33 / 40 ที่นั่ง คลิก